TPWPA สมาคมช่างภาพแต่งงานไทย

จากการรวมตัวของกลุ่มช่างภาพงานแต่งงานในเมืองไทย ในวันนี้ TPWPA สมาคมช่างภาพแต่งงานไทยได้ก่อตั้งขึ้น เพื่อการแบ่งปันในประสบการณ์ของกันและกัน เพื่อพัฒนาให้กลุ่มช่างภาพงานแต่งงานเกิดศักยภาพและคุณภาพในการให้มากที่สุด

บริษัทเราได้ร่วมงานกับสมาคมในความรับผิดชอบเรื่องการทำสื่อตัวนี้เพื่อประชาสัมพันธ์แนวความคิดของสมาคมฯ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง