TEASER รายการกาลนาวา

รายการเกี่ยวกับเรือพระราชพิธี เบื้องหลังการเตรียมตัว การฝึกซ้อมฝีพาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การเอาเรือพระราชพิธีลงน้ำ เพื่อนำไปใช้ในขบวนเรือพยุหหยาตราทางชลมารค ขบวนที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก แห่งเดียวของประเทศไทย

ทางช่องTravel Channel

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง