BALANCE360

VDO presentation โดย Balance 360 Thailand เป็น VDO สัมภาษณ์ครูแพร เจ้าของเพจ ลืมอ้วน by krupare หัวข้อสัมภาษณ์ คือ สมดุลของชีวิต ซึ่งจะพูดถึงการค้นหาความสมดุลในชีวิตของครูแพร ว่าเริ่มต้นจากไหนและสมดุลชีวิตคืออะไร รวมไปถึงการดูแลสุขภาพให้บาลานซ์ และสุขภาพที่ดีมีความสำคัญควรทำอย่างไร VDO presentation ตัวนี้ จะเป็น Interview ที่ให้กำลังใจหลายๆคนที่ยังค้นหาสมดุลของชีวิตตัวเองไม่เจอ

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง