เรณูนครเชิญชมฟ้อนภูไท

จากความร่วมมือในการทำงานที่อีสานให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทีมงานบริษัทเราได้มีโอกาสบันทึกภาพวัฒนธรรมของชาวภูไท โดยการประสานงานกับทางเทศบาลเรณูนคร นำฟ้อนภูไทมาเข้าฉากที่พระธาตุเรณู ขอบคุณในความร่วมมือและการต้อนรับอย่างดีจาก นายศรีสุข แสนยอดคำ/นายกเทศมนตรีตำบลเรณูนคร, นางเยาวภา อ่อนอุบล/รองปลัดเทศบาลตำบลเรณูนคร เป็นอย่างสูงครับ.

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง