เทศกาลลอยกระทง จ.สุโขทัย

Loy Krathong Festival in Sukhothai, Thailand – The valuable culture that the world should recognize.

Adult: Create
Youth: Carry out
Child: Absorb

This is why Thai culture has flourished from the past until the present time.

ผู้ใหญ่ : สร้าง
เยาวชน : ทำ
เด็ก : ตาม
นี่คือสิ่งที่ไทยเราเจริญรุ่งเรืองจากอดีตถึงปัจจุบัน
ชาติ-ศาสนา-พระมหากษัตย์ ตั้งแต่สุโขทัยเป็นราชธานีแห่งแรก จนกระทั่งปัจจุบัน ด้วยความสามัคคีของคนในชาติ ด้วยใจที่ยึดมั่น จนก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมอันดีงาม

อีกหนึ่งชิ้นงานที่บริษัท วิว ไวด์ จำกัด ได้รับมอบหมายจาก บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง ประเทศไทย จำกัด ให้ผลิตสารคดีงานลอยกระทงหรืองาน “เผาเทียน เล่นไฟ” ของจังหวัดสุโขทัย เพื่อการนำสารคดีไปประชาสัมพันธ์จังหวัด และทางแคนนอนก็ได้นำเทคโนโลยีของการถ่ายภาพยนตร์ EOS CINEMA C300, C100 ไปใช้เพื่อเก็บบันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในงานประเพณี เผาเทียน เล่นไฟ ในจังหวัดสุโขทัย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง