รายการกาลนาวา เทป 1 (KAN-LA-NA-WA TAPE1)

รายการกาลนาวา เทป 1 (Kan-la-na-wa Tape1)

ออกอากาศเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558
โดยรายการจะแบ่งออกเป็นสามช่วง

ช่วงที่ 1 ลำนำตำนาน ว่าด้วยราวในยุคแรกของขบวนเรื่อ ที่มาที่ไปของขบวนเรือพระราชพิธี
ช่วงที่ 2 ลำนำสืบสาน จะนำเสนอการดูแลและบำรุงรักษาเรื่อพระราชพิธี
และช่วงที่ 3 สองฝากฝั่งในวันนี้ ที่มาของกาพย์แห่เรือที่ใช้ในขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง