รายการกาลนาวาเทป3 (Kan-la-na-wa Tape3)

รายการกาลนาวาเทป3 (Kan-la-na-wa Tape3)

ช่วงที่ 1 ลำนำตำนาน ยุคสมัยที่มีการสร้างเรื่อ เรื่องราวของเรื่อสุพรรณหงส์ และเรื่องพระราชพิธี
ช่วงที่ 2 ลำนำสืบสาน เรื่องราวของพิธีบรวงทรวง เซ่นไหว้สิ่งศักดิ์ ก่อนการซ่อมแซมเรือ ก่อนการฝึกซ้อม การใช้งานจริง
และช่วงที่ 3 สองฝากฝั่งในวันนี้ การเตรียมพวงมาลัยที่ใช้สำหรับเรือพระราชพิธีทุกลำ ที่ทำโดยนักเรียนและครูโรงเรียนสตรีวัดระฆัง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง