รายการกาลนาวาเทป 4 (KAN-LA-NA-WA TAPE4)

รายการกาลนาวาเทป 4 (Kan-la-na-wa Tape4)

ช่วงที่ 1 ลำนำตำนาน การทอดกฐินด้วยขบวนเรือพยุหหยาตราทางชลมารค การแต่งการของฝีฟาย และ พิพิธภัณฑ์โรงเรือที่เก็บรักษาเรือพระราชพิธี
ช่วงที่ 2 ลำนำสืบสาน บทสัมภาษ์บุคคลฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรือพระราชพิธี
ช่วงที่ 3 สองฝากฝั่งในวันนี้ ประมวลขบวนเรือพระราบพิธีและบทสัมภาษณ์บุคคลฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรือพระราชพิธี

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง