รายการกาลนาวาเทป 2 (KAN-LA-NA-WA TAPE2)

รายการกาลนาวาเทป 2 (Kan-la-na-wa Tape2)

ช่วงที่ 1 ลำนำตำนาน เรื่องราวที่มาของขบวนเรือพระราชพิธีต่อเนื่องจากเทปที่1

ช่วงที่ 2 ลำนำสืบสาน ว่าด้วยเรื่องของหน่วยงานที่ดูแลซ่อมแซมเรือพระราชพิธี

และช่วงที่ 3 สองฝากฝั่งในวันนี้ ฝีพายในขบวนเรือมีการคัดเลือกอย่างไร และการตวรจร่างการ ดูแลสุขภาพของเหล่าฝีพาย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง