ตามรอยพระยุคลบาท ๕๐ ปี แห่งการทรงเรือใบข้ามอ่าวไทย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง