About

We're Professional & Different

B1

About View Wide

บริษัท วิวไวด์ จำกัด (View wide Co., Ltdเราคือผู้ให้บริการผลิตสื่อวีดีโอโฆษณาและประชาสัมพันธ์ทุกชนิดแบบครบวงจรตั้งแต่รับฟังความต้องการของลูกค้า นำมาคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์อย่างตรงจุด แล้วนำไปผลิตด้วยทีมงานและอุปกรณ์คุณภาพ รวมไปถึงการให้บริการหลังจากส่งมอบงานลูกค้า

บริษัท วิวไวด์ จำกัด เรามีความเชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรค์สื่อทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น รับทำ Video Presentation องค์กร หรือ Video Presentation สำหรับเข้าตลาดหลักทรัพย์ (IPO) งาน โฆษณา (TVC) โฆษณาออนไลน์ สารคดี และงานองค์กรทุกรูปแบบ เราเราสามารถบริหารงบประมาณตามที่คุณกำหนด นำมาสร้างสรรค์สื่อคุณภาพเพื่อให้ผลลัพธ์สูงสุดสำหรับธุรกิจคุณ

โดยทีมงานของเราคือมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ กับประสบการณ์กว่า 15 ปีที่สั่งสม ทำให้เราได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากลูกค้ากลุ่มธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มเกษตรกรรม กลุ่มพลังงาน รวมถึงบริษัทรายย่อยที่หลากหลาย จากทั้งภาครัฐและเอกชน

Vision

“เราเป็นผู้ผลิตสื่อที่ให้บริการครบวงจร เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร และเพิ่มยอดขายให้สินค้าและบริการได้อย่างไม่มีขีดจำกัด”

Mission

“เรามุ่งให้บริการด้านการสร้างสรรค์สื่อ นำเสนออย่างโดดเด่นและแตกต่างด้วยกระบวนการคิด ผลิต และบริการด้วยอุปกรณ์และบุคคลากรระดับมืออาชีพ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ที่มาใช้บริการของเรา”

Goal in Future

“เราคือทีมเวิรค์ที่พร้อมให้คำปรึกษาด้านสื่อและเชื่อมโยงทุกช่องทางของสื่อ เพื่อให้คุณประสบความสำเร็จในการสื่อสารกับลูกค้า”

4B9D81A9-4D5C-48F7-9DD3-D906F7B4C86F