Hishield Branding

 

Branding หรือการบอกให้ลูกค้ารู้ว่า เรามีสินค้าอะไร ทำอะไร หรือมี Position ที่กลุ่มไหน แต่ยังไม่ไปถึงการ Review

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ
1. คลิปนี้เป็นเหมือนโฆษณาให้กับสินค้า หรือบริการ
2. เป็นคลิปที่สร้างการจดจำ
3. นำไปใช้ได้ในสื่อออนไลน์ และ ออฟไลน์