Hi-shield Branding

Hishield Branding   Branding หรือการบอกให้ลูกค้ารู้ว่า เรามีสินค้าอะไร ทำอะไร หรือมี Position ที่กลุ่มไหน แต่ยังไม่ไปถึงการ Review สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ 1. คลิปนี้เป็นเหมือนโฆษณาให้กับสินค้า หรือบริการ 2. เป็นคลิปที่สร้างการจดจำ 3. นำไปใช้ได้ในสื่อออนไลน์ และ ออฟไลน์

SME – Balance360

VDO presentation โดย Balance 360 Thailand เป็น VDO สัมภาษณ์ครูแพร เจ้าของเพจ ลืมอ้วน by krupare หัวข้อสัมภาษณ์ คือ สมดุลของชีวิต ซึ่งจะพูดถึงการค้นหาความสมดุลในชีวิตของครูแพร ว่าเริ่มต้นจากไหนและสมดุลชีวิตคืออะไร รวมไปถึงการดูแลสุขภาพให้บาลานซ์ และสุขภาพที่ดีมีความสำคัญควรทำอย่างไร VDO presentation ตัวนี้ จะเป็น Interview ที่ให้กำลังใจหลายๆคนที่ยังค้นหาสมดุลของชีวิตตัวเองไม่เจอ